GOD is my GUIDE...
WheiLmharCuadra

WheiLmharCuadra

...Never PUT a GOOD MAN Down!!

Blog

Tula Bago matapos ang Taong 2013

Posted by wilmarcuadra on January 1, 2014 at 9:35 PM

GALA

"You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment

greater than these.-Mark 12:31”

Sila na parang nagpulbos ng Basahan sa mukha

Ang damit ay punit punit at sira sira

Ang salawal ay butas butas

Ang di magkatugmang pares ng tsinelas

Ang paay parang innlublob sa Putikan

Amoy na di-pangkaraniwan.

 

Sila na lagi mong pansin sa maingay na lungsod

Minsan tumatawa, minsan humahagohol, minsan manikluhod.

Sila na kung magpapansin ay over na.

Ngunit ang tanong, TAO rin sila di ba?

 

Subukan mong abutin ang lalim ng kanilang iniisip

Subukan mong danasin ang pait na kanilang dinanas]

Subukan mong suungin ang mapamuksang kabiguan

Subukan mong lampasan ang dambulahang kasawian

 

Kaya mo pa ba?

Kung oo, mapalad ka.

Meron kang ISIP para maitama ang MALI

Meron kang panahon na idilat ang mata sa matagal na

pagkakahimbing. Meron kang ORAS, IDILat mo. AT sa duloy

makikita mo. Walang eksenang ganito, kung mulat ang mga mata mo!!!

ITSURA ng LUNGSOD

"Give us this Day our daily Bread-Matt. 6:11"

Sila na ang Tahanan ay Kalsada

Sila na ang pagkain ay mula sa inabot mong barya

Sila na karton ang pansapin sa higaan

Sila na sumisigaw sa PAIT ng kahirapan

 

Kelan mo ba sila makikita?

Kelan mo sila madidinig?

Kung ang lahat ay huli na

 

Dumaan ang pasko, Karamihan

sa atin sa bahay may salo-salo

Samantalang sila, sa kalsada

Namamalimos, nagmamakaawa sa inyo

Humihingi pambili ng Pagkain na panglaman

sa tiyan.

 

 

Bagong taon na.

subukan nating idilat ang ating mga tulog nating mata

Kung sa tingin niyo naghihirap ka na.

Nagkakamali ka. Igala mo ang iyong mata.

 

#2014

Si MAMANG SEKYO..

"The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and

instruction. -Proverbs 1:7"

 

Sila na Magbabagong Taon na malayo sa Pamilya

Tinitiis ang Puyat para sa pinangakong Kaligtasan ng kompanya

gabi-gabing nilalagari ang lamig ng magdamag

Minsan ay wala ngang mainit na kape na malalanghap

 

Sila na ang puhunan ay buhay

Sila na kaaway ng ating kaaway.

Sila na handang maglingkod sa iyo.

Ngunit bakit pagkatapos ng KONTRATA nila

Lahat ng sakripisyo tila NAHINTO.

 

Sila na IDOLO ko sa araw na ito

Mga SEKYU. Salado ako sainyo

Sa pagsapit ng bagong taon,

Pagpalain nawa kayo.

At magbunga ng MARAMI ang sakripisyong ginawa niyo

at patuloy na umusbong ang LAKAS PAGGAWA ng PILIPINO

 

Happy new Year.!Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

47 Comments

Reply Caselwex
4:02 AM on July 30, 2022 
???? ?? ????? ??? ????? ????? ? ?????? ??? wot, ? ????? ??? ????????
If you are looking for where to get tanks in cases for wot, I personally open here
world of tanks ???????
Reply Alenakal
10:07 PM on August 7, 2022 
??llo!
Perh?ps my m??sag? ?? t?? ?pec?fi?.
?ut my old?r ???t?r f?und a wonderful m?n her? ?nd the? have a great r?l?tionship, but wh?t ab?ut m??
I am 26 ???rs ?ld, ?l?na, fr?m th? ?z??h Republi?, know ?ngl?sh l?ngu?g? ?l??
And... b?tter t? sa? ?t ?mmed?ately. ? am b??exu?l. ? am n?t j?alou? of ?n?th?r wom?n... ?s??c??lly if w? mak? love t?g?ther.
?h ?e?, I c?ok very ta?t?! and I l?ve not only c??k ;))
Im r?al girl and l?oking f?r ??rious and hot rel?t?onsh?p...
?n?w?y, y?u can find m? pr?f?le her?: http://compmonktoteche.tk/usr-10631/
Reply Warfacerox
12:50 AM on August 14, 2022 
????? ??????? ??????? Warface pin
The largest Warface pin store
warface ??????
Reply MikeRar
7:58 AM on August 14, 2022 
http://onlinecasinoblogmyleskykv75319.blogadvize.com/15994277/por
tal-dla-samotnych-bez-rejestracji

roxy randki
Reply Warfacerox
3:11 PM on August 22, 2022 
????? ??????? ??????? Warface pin
The largest Warface pin store
???? ??????? ???????
Reply Karinarate
10:55 AM on September 15, 2022 
??!
I'v? not?c?d th?t m?n? guy? ?refer regul?r g?rls.
I a?pl?ud? the m?n out ther? wh? h?d the balls to enjo? the l?v? ?f many women ?nd ?h??s? the one th?t he kn?w would be hi? b??t fri?nd during th? bum?y ?nd craz? th?ng ?all?d l?f?.
? w?nted t? be that fri?nd, n?t ?ust a ?t?bl?, rel??bl? and boring h?u??wife.
I ?m 26 ?e?rs ?ld, ?arin?, fr?m the ?z??h Re?ubl??, kn?w English l?nguag? ?ls?.
An?way, y?u ?an f?nd my ?rofil? h?re: http://hacoggobipita.tk/page-14883/
Reply Karinarate
3:59 AM on September 23, 2022 
???
?'ve n?t?ced that many guys prefer regular g?rls.
? ap?l?ude the men out th?r? who h?d the ball? t? ?njo? th? lov? of man? w?men and ?ho?s? the one that he kn?w w?uld be his best friend during th? bum?? ?nd crazy th?ng called lif?.
? wanted to b? th?t fr?end, n?t ?ust ? ?t?ble, r?l?able ?nd bor?ng h?usewife.
I ?m 26 ye?rs old, Karina, from the Cz??h R?publ??, kn?w ?nglish l?nguage ?l??.
?n?w??, you can find m? ?rofile her?: http://tertboggmicpo.tk/page-33621/